SIA DEK Systems ir uzņēmums, kurš savu darbību ir specializējis enerģētikas sektorā, piedāvājot tirgū vadošo iekārtu un saistītā tehnoloģiskā aprīkojuma ražotāju labākos un inovatīvākos inženiertehniskos risinājumus, no idejas līdz tās realizācijai.


   Uzņēmums Jums spēs nodrošināt kā vienkāršu konsultatīvu palīdzību atsevišķos jautājumos saistībā ar enerģijas ražošanas risinājumiem vai energoefektivitātes jautājumiem, tā arī palīdzību kompleksu un sarežģītu projektu realizācijā “zem atslēgas”, t.sk., arī nodrošinot šādu projektu faktisko realizāciju vai kā lietpratējam pārstāvot pasūtītāju un tā intereses, nodrošinot projektu vadību visaptverošā apmērā.


   Ar mērķi, enerģētikas sektorā piedāvāt kvalitatīvu un pasūtītāju atbalstošu pakalpojumu, SIA DEK Systems ir dibināta 2011.gadā apvienojot trīs uzņēmuma dalībnieku pieredzi, zināšanas un izpratni par energoefektīva un kvalitatīva enerģijas ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma principiem un darbības nosacījumiem.


   Mūsu klienti ir kā siltumapgādes uzņēmumi, tā arī jebkuras citas nozares uzņēmumi, kuriem ir nepieciešama palīdzība un risinājumi jau esošo tehnoloģisko iekārtu un saistītā tehnoloģiskā aprīkojuma darbības energoefektivitātes paaugstināšanā un energoapgādes drošības paaugstināšanā vai arī mūsdienu labākās prakses piemēriem atbilstošu jaunu energobūvju izveide.