Tehniskā izpēte un tehniskie risinājumi projekta ieceres stadijā
Projektu vadība
Siltumenerģijas ražošanas iekārtu un saistītā aprīkojuma piegāde un montāža
Iekārtu servisa un apkopes nodrošināšana