Mūsu piedāvāto koģenerācijas iekārtu tehnoloģiskā aprīkojuma ražotāji 2G Energietechnik GmbH un Burkhardt GmbH ir savas profesionālās jomas tirgus līderi, kuri savos izstrādājumos izmanto inovatīvus risinājumus un augstu vērtē savu reputāciju un piedāvā nodrošināt savu izstrādājumu darbības pēcpārdošanas uzraudzību . 

 


Koģenerācijas iekārtu atbilstība pasūtītāja vajadzībām un to optimālais tehniskais risinājums un komplektācijas apjoms ar saistītajām sistēmām vai aprīkojumu, tiek izvērtētā un precizēta projekta piedāvājuma izvērtēšanas laikā un detalizēti saskaņota ar pasūtītāju.

Ņemot vērā pasūtītāja vēlmes, koģenerācijas pamatiekārta var tikt aprīkota ar pasūtītāja izvēlētām vai jau esošām saistītām sistēmām un aprīkojumu.


Tiek nodrošinātas iekārtu ražotāja garantiju uzturēšana, kā arī apkopēm un remontiem  nepieciešamo rezerves daļu piegāde no ražotāja noliktavas.

Koģenerācijas staciju tehnoloģiskais aprīkojums

(vienlaicīgai siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai)


Aizmirstot par obligātā iepirkuma komponenti (OIK), gadījumā, ja Jums ir patstāvīgs attiecīgās jaudas elektroenerģijas patēriņš, kuram ir mazas diennakts vai sezonāla rakstura patēriņa izmaiņas, un vienlaicīgi ir arī siltumenerģijas patēriņa slodze apkures, klimata vai tehnoloģiskam patēriņam, būtu rekomendējams izvērtēt iespējamos ekonomiskos ieguvumus (zemākas energoresursu izmaksas) objektu aprīkot ar koģenerācijas iekārtām (nodrošinot elektroenerģijas kā arī siltumenerģijas ražošanu pašu vajadzībām), tādā veidā iegūstot maksimāli mazu energoresursu ārējā piedāvājuma ietekmi uz saimniecisko darbību.


•    Ar dabasgāzi, t.sk., arī LNG (Liqufied  natural gas) darbināma uz iekšdedzes dzinēja bāzes veidotas koģenerācijas iekārtas ar uzstādīto elektroenerģijas ražošanas jaudu no 50 kWel līdz 4000 kWel

•    Ar biogāzi (biomasas fermentācijas rezultāts vai atkritumu poligonu gāze) darbināma uz iekšdedzes dzinēja bāzes veidotas koģenerācijas iekārtas ar uzstādīto elektroenerģijas ražošanas jaudu no 50 kWel līdz 4000 kWel

•    Ar singāzi (koksnes granulu gazifikācijas produkts) darbināma uz iekšdedzes dzinēja bāzes veidotas koģenerācijas iekārtu komplekti (gazifikators un koģenerācijas iekārta) ar katra uzstādīto ražošanas jaudu 50 kWel/ 110 kWth, 165 kWel/ 260 kWth un 180 kWel/ 270 kWth


<<< atpakaļ