Projektu vadība


Jebkura sekmīga projekta pamatā ir detalizēta un savlaicīga projekta plānošana un koordinēta procesu un notikumu kontrole un vadība.


Piedāvājam pasūtītāja uzdevumā un vislabākajās interesēs pārstāvot pasūtītāju nodrošināt enerģijas ražošanas objektu būvprojektu projekta vadību, lai panāktu izvirzīto mērķu sasniegšanu, t.sk., izmaksu un laika grafiku termiņu ievērošanu, t.sk., sākot no būvprojekta izstrādes procesa uzraudzības un koordinācijas, kā arī būvprojekta norises stadijā ietverot:


•    Pasūtītāja interešu pārstāvniecību;

•    Būvprojekta realizācijas termiņu un izmaksu plānošanu;

•    Būvprojekta realizācijas izmaksu, kalendāra grafika un kvalitātes kontroli;

•    Risku izvērtēšanu un vadību būvprojekta realizācijas procesa laikā;

•    Būvprojekta ietvaros veicamo būvdarbu kā arī tehnoloģiskā aprīkojuma montāžas darbu izpildes termiņu un kvalitātes kontroli;

•    Būvprojekta ietvaros izbūvējamā vai rekonstruējamā enerģijas ražošanas objekta nodošanu ekspluatācijā;

<<< atpakaļ