Servisa un apkopes nodrošināšana


Tehnoloģisko iekārtu energoefektīva un ilgstošā periodā atteikumu droša izmantošana ir saistīta ar to uzturēšanu ievērojot iekārtu ražotāja noteiktos servisa apkopes nosacījumus un  intervālus, t.sk., iekārtu  funkcionālās darbības parametru pielāgošana (regulēšana) katras konkrētās darba vides apstākļiem un prasībām


Uzņēmuma personāls iekārtu un saistītā aprīkojuma atbilstošai izmantošanai un uzturēšanai ir apmācīts no iekārtu ražotāja puses un SIA DEK Systems savā darbībā nodrošina ražotāja noteikto standartu ievērošanu.


Attiecībā par koģenerācijas iekārtu uzturēšanu uzņēmuma personāls ir veicis apmācības 2G Energietechnik GmbH un MWM (pašreizējais nosaukums Caterpillar Energy Solutions GmbH) apmācību centros iegūstot patstāvīga apkopes un remontu darbu izpildes pielaides (kompetences klasi) arī sarežģītas klasifikācijas darbiem MWM, MAN un Liebherr iekšdedzes dzinējiem un koģenerācijas iekārtu aprīkojuma un sistēmu kopumam.


Koģenerācijas iekārtu servisa apkopes un remonta darbu laikā uzņēmums izmanto tikai OEM klasifikācijas rezerves daļas un materiālus, kuru piegādes tiek nodrošinātas bez starpniekiem no koģenerācijas iekārtu ražotāja vai oficiālā dīlera. 


Servisa apkopes un remonta darbu organizācija tiek veikta vienojoties ar pasūtītāju vai nu pamatojoties uz izsaukumu principa (reaģējot uz palīdzības / pakalpojuma izsaukumu) vai arī nodrošinot iekārtu darbības attālinātu novērošanu (24/7  iekārtu uzraudzība un vadība tiešsaites režīmā) un patstāvīgu reaģēšanu uz notikumiem iekārtu darbībā pēc vajadzības.

<<< atpakaļ